Musik er det bedste i verden

Musik er noget helt fantastisk. Musik beriger og bevæger os og giver øget livskvalitet og livsindhold.
musikerdetbedsteiverden.dk er et netværk for musikstuderende på tværs af institutioner.

Vores mål er:

1) At belyse musikkens værdi for samfundet, og derigennem bidrage til debat om musikken og musikfagets status. Vi mener, at musik er af stor betydning for det enkelte menneske og for samfundet som helhed, og derfor arbejder vi for at skabe opmærksomhed om musikkens potentiale for at øge menneskers livskvalitet.

2) Vi ønsker at styrke det faglige samarbejde på tværs af uddannelsesinstitutioner, der beskæftiger sig med musik og musikpædagogik. Et styrket samarbejdet vil kan påvirke musikkens status i samfundet generelt i en positiv retning. Vi ønsker derfor at medvirke til styrkede relationer på tværs af musikområdets kunstneriske, pædagogiske og videnskabelige discipliner.

Konferencen Musik er det bedste i verden
Fredag d. 6. maj 2011 afholdt vi en konference på Rytmisk Musikkonservatorium med over 100 deltagere fra hele det danske musikliv. Du kan finde referater, powerpointslides og billeder fra dagen her.

Lydfiler:

Frede V. Nielsens foredrag – Hvorfor musik?

Jens Skou Olsens foredrag – Musik er kulturens krop

Even Ruuds foredrag – Identitet, musikk i utvikling 

Paneldebatten

Powerpointshows:

Even Ruud – Identitet, musikk i utvikling

Frede V. Nielsen – Hvorfor musik

Paneldebatten

Referat af paneldebatten

Artikler og interviews fra dr.dk

http://www.dr.dk/Nyheder/Kultur/2011/05/09/104409.htm

http://www.dr.dk/P1/Kulturnyt/Udsendelser/2011/05/05164602.htm

http://www.dr.dk/P2/Artikler/2011/05/11161144.htm

Andet

Frede V. Nielsen diskuterer musikkens status med Thomas Blachman:

http://www.dpu.dk/musik/

Billeder

Reklamer